in_es (in_es) wrote,
in_es
in_es

11 марта - День восстановления независимости Литвы


https://youtu.be/2XnTKv0X6O4
Стихи Бернардаса Бразджёниса.
ŠAUKIU AŠ TAUTĄ

Šaukiu aš tautą, GPU užguitą
ir blaškomą it rudenio lapus,
į nauja vieškelį, į nauja buitį,
kur niekad šiaurūs vėjai neužpūs.

Šaukiu lietuvį burtis prie lietuvio
ir gyva širdį prie gyvos širdies,
kad tamsiame vidurnakty nežuvę
pakiltų rytmečiui gyventi ir žydėt.

Iš sutemų, iš prieblandų išeikit,
uždekit nauja ugnį širdyse,
vergams palikit vargo naktį klaikią! -
šaukiu aš, jūsų protėvių dvasia.

Šaukiu aš tautą, žemės pėdoj gyvą
ir vyturėlio rytmečio maldoj
ir žydinčią, kaip žydinčių alyvų
papyvesio sodybose žiedai.

Šaukiu pavasario pilkų vagų artoją -
tegu lig saulės kyla jo daina!
Tegu laukai, tegu miškai kartoja:
Gana tulžies, gana mirties, gana!..

Šaukiu aš darbo rankų milijonus
įsupt naujam darbymečiui varpus,
į naujo džiaugsmo klėtis, naujo darbo kluonus,
ne kalinio namus, ne liūnus, ne kapus.

Šaukiu vardu aš jūsų vargo žemės,
balsu piliakalnių, ir pievų, ir miškų -
nekeršykit, kad karštos kraujo dėmės
nekristų prakeiksmu ant jūs vaikų vaikų.

Šaukiu iš amžių: ateities nevertas,
kas dabarties nedrįso tautai nešt,
kas posūnių žaizdas širdy atvertas
išdegino liepsna veidmainiškos ugnies.

Šaukiu balsu tėvų dievų ramovės
ir jūsų krikšto atgaila šviesia:
stovėkit amžiais čia tvirti, kaip saulė stovi! -
šaukiu aš, jūsų protėvių dvasia.
1941

Еще:
AR TU SU TAIS

Ar tu verkei su tais, kur žemėj verkė
ne duonos... - laisvės, saulės ir žiedų? ..
Diena, kaip kūdikis, pailsus užsimerkė,
ir liko šalta, juoda juoda ir gūdu.

Ar tu ėjai su tais, kur žemėj ėjo,
kaip kryžių, naštą svetimųjų nešdami? ..
Po kryžium puolė girios ir laukai žalieji,
kad juos pagirdytų apyaušrio versmė ...

Ar tu su tais, kur tėviškę išdavę,
ir motiną, ir seseris išduos
ir bėgs bailiam būry, kaip pasiklydę avys,
be skausmo ašaros ir be gyvų akių veiduos? ..

Ar tu su tais, kur praeitį prakeikę,
namus prakeikia ir kapus tėvų,
klaikiam sapne pabudę gieda giesmę klaikią
stabam naujų dienų dievų? - - -

Ar tu su tais? .. Bet kam, bet kam aš klausiu.
Neatsakyk. Tylėk. Neverk. Ir nesiskųsk.
Tik toj naktyj, tik šitoj pūgoj pasiučiausioj
išauš rytojus vėl kaip ašara vaiskūs ...

1940.XII.
Tags: Литва
Subscribe

 • 11 марта

  Для меня 11 марта - это день в 1990 году, когда я с малышами, будучи в Ленинграде у мамы, услышала по радио, что Литва, пользуясь своим…

 • 13 января 33 года назад

  Сегодня печальная годовщина трагических событий у Вильнюсского Дома печати и Телебашни. Погибли 14 человек, ранены 702, из них от пуль 52 человека.…

 • О художественной жизни Вильнюса начала XIX века

  13 февраля 2013 года в очерке по истории Вильнюса я написала: Врачи, профессора университета, знатные вельможи, священники более чем шести разных…

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 3 comments